Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Coddex Diplomaticus Prussicus“

„Prūsijos aktų kodeksas“, Prūsijos slaptojo valstybės archyvo Karaliaučiuje dokumentų publikacija.

„Coddex Diplomaticus Prussicus“ [„Prūsijos aktų kodeksas“]. Prūsijos slaptojo valstybės archyvo Karaliaučiuje dokumentų publikacija, istoriko Johanno Voigto išleista Karaliaučiuje (1836–1861, t. 1–6). Paskelbti XIII–XV a. archyvo svarbiausi aktai (vokiečių ir lotynų kalbomis). Jau pirmajame tome yra aktų apie Kryžiaus karus (pvz., kryžininkų Palestinoje statuso suteikimas kariaujantiems Prūsoje kryžininkams). Tekstai su trumpomis anotacijomis, kiekvieno akto pabaigoje nurodyta, iš kur jis paimtas. Yra registrai. Coddex Diplomaticus Prussicus svarbus Prūsijos bei Lietuvos istorijai. Šaltinių atranka ir apibūdinimu siekta pateisinti Kryžiuočių ordino ekspansionistinę politiką, militarinės valstybės gyvavimą. Coddex Diplomaticus Prussicus – pirmasis didelis ir vertingas Prūsijos aktų rinkinys.

Edvardas Gudavičius