Mažosios Lietuvos
enciklopedija

cimerninkas

cimermonas, cimermanas, dailidė.

cmerninkas, cmermonas, cmermanas (vok. Zimmermann, Zimmermeister), dailidė. Mažosios Lietuvos (Ragainės apskrities, Kakšių parapijos) pasakose jis savo gudrumu net pranoksta ir įveikia velnią. Minimas Augusto Schleicherio knygoje Handbuch der litauischen Sprache II, 1856 [Lietuvių kalbos vadovėlis, II d.] užrašytose pasakose, kurios pakartotos Jono Basanavičiaus Lietuviškose pasakose įvairiose.

LE