Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Cimerbūda

bažnytkaimis Semboje, Žuvininkų apskrityje, Kobuilbūdžių valsčiuje.

Cimerbūda (vok. Zimmerbude; rus. Svetlyj), bažnytkaimis Semboje, Žuvininkų apskrityje, Kobuilbūdžių valsčiuje, Peisės seniūnijoje, 11 km į pietryčius nuo Žuvininkų, 7 km į pietus nuo Kobuilbūdžių ir Bludavos, netoli nuo Laukės upės, Aismarių šiaurinėje pakrantėje, prie Karaliaučiaus jūros kanalo. Žvejų kaimas sekliame Aismarių pakraštyje tarp vandens ir Žuvininkų girios kūrėsi dar Kryžiuočių ordino laikais. Vėliau kasti užutėkiai – uostai laivams. XIX a. pabaigoje Cimerbūdos aplinką pakeitė minėto kanalo kasimas: nukastos pakrantės, įrengtas nedidelis žvejų uostas su molais ir išplaukimu į Aismares. Iki Antrojo pasaulinio karo buvo likusi senojo kaimo dalis – maži netaisyklingi kvartalai su įvairiai išdėstytais trobesiais. Juos supo vėlesni, tvarkingiau suplanuoti kvartalai ir laukininkų viensėdžiai. Keliasdešimties sodybų dideliame bažnytkaimyje buvo vėjo malūnas, vandens siurblinė laukams sausinti. Prie Laukės upės naudoti durpynai. Tada daugelis gyventojų vertėsi ir žemdirbyste. Peisės seniūnijoje su Cimerbūda ir Neplaukiais 1939 buvo 2196 gyventojai. Sovietmečiu Cimerbūda labai pakeista.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas