Mažosios Lietuvos
enciklopedija

čigonai

romai Mažojoje Lietuvoje.

čigõnai. Vietinių čigonių Rytprūsiuose buvo nedaug, nes po 1725 įsako kiekvienas 18 metų sulaukęs čigonas, atvykęs į Prūsiją, būdavo negailestingai pakariamas. 1748 šis potvarkis buvo sušvelnintas – pagautą čigoną gabendavo į artimiausią tvirtovę. 1784 Karaliaučiaus kalėjime sėdėjo 40 čigonų. Dažnai juos, einančius nuo vienos pirkios prie kitos ir siūlančius prekes arba prašančius išmaldos, buvo galima sutikti provincijoje. Čigonų visuomet būdavo arklių prekyvietėse. Pirmiausia iš visų krašto kampelių jie sueidavo į Vėluvos vasaros mugę. Statistika nenurodo, kiek Prūsijoje buvo klajojančių čigonų, nes jie žmonėms mažai rodydavosi.

L: Hermanowski G. Ostpreußen. Lexikon. Augsburg, 1996.