Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christoph Friedrich Heilsberg

Christofas Fridrichas Heilsbergas, XVIII–XIX a. Gumbinės karo ir domenų rūmų patarėjas.

Heilsberg Christoph Friedrich (Christofas Fridrichas Héilsbergas) 1726/1727 1807, Gumbinės karo ir domenų rūmų (vok. Gumbinner Kriegs- und Domänenkammer Verwaltung) patarėjas. Pritarė Kristijono Milkaus (Mielcke) naujo dvikalbio žodyno Litauisch-deutsches und deutsch-litauisches Wörterbuch, 1800 [Lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodynas] leidimui. Prakalbas jam, be I. Kanto ir D. Jenischo, parašė ir Heilsbergas, užtardamas lietuvių tautą ir jos kalbą. Nepritarė Lietuvos suliejimui su kitomis Prūsijos karalystės provincijomis; pastebėjo, kad lietuvis išsiskiria iš kitų darbštumu ir sumanumu, jis esąs ištikimas pilietis ir geras karys, myli savo kalbą. Heilsbergas daro išvadą, kad lietuvis kartu su savo kalba prarastų ir tautybę, todėl ūkinės ir valstybinės naudos sumetimais siūlo palikti lietuvių kalbą vartoti viešajame gyvenime. Prūsijos karaliaus administracijos aukšto pareigūno mintys stabdė valdžios bandymus Mažojoje Lietuvoje lietuvių kalbą pakeisti vokiečių kalba, skatino lietuvių raštijos plėtrą.