Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christian Krollmann

Christianas Krolmanas, XX a. Prūsijos istorikas.

Krollmann Christian (Christianas Kròlmanas) 1866 1944, Prūsijos istorikas. Iki 1939 Karaliaučiaus miesto bibliotekos direktorius. Svarbiausi veikalai Grundzüge der politischen Geschichte Altpreussens, 1922 [Senosios Prūsijos politinės istorijos pagrindai], Politische Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen, 1932 [Vokiečių ordino Prūsijoje politikos istorija], Der Deutsche Orden in Preussen, 1935 [Vokiečių ordinas Prūsijoje]. Jis pripažino, jog Ordinui reikėjo Žemaitijos vokiečių valstybėms Prūsijoje ir Livonijoje sujungti sausuma. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos 1385 Krėvos sutartį Krolmanas traktavo kaip didžiausią grėsmę Ordinui. Parašė studijų (1910–1939) apie prūsų senąjį tikėjimą, Žalgirio (Tannenbergo) mūšį (1410, jo manymu, kryžiuočiai jį pralaimėję dėl to, kad nepadėjo Vokietijos imperija), Prūsijos kunigaikštystę, Karaliaučiaus miesto atsiradimą ir jo biblioteką, kunigaikščio Albrechto asmenybę, Prūsijos krašto kilmingųjų genealogiją. Sutelkė grupę bendradarbių, kuri 1941–1944 išleido pusantro tomo leidinį Altpreussische Biographie (iki straipsnio Polentz).

LE