Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christian Grigat

Kristijonas Grigaitis, XIX–XX a. istorikas, pedagogas, kraštotyrininkas.

Grigat Christian (Kristijonas Grigáitis), Mažosios Lietuvos XIX a. pabaigos–XX a. I pusės istorikas, pedagogas, kraštotyrininkas. Parašė veikalus Der Kreis Pillkallen, 1901, II leidimas 1907 [Pilkalnio apskritis]; Der Kreis Ragnit, 1910 [Ragainės apskritis]; Was Litauen erzählt. Erzählungen, Sagen und Schilderungen, 1913 [Ką pasakoja Lietuva. Apsakymai, sakmės, vaizdeliai]; studiją Das Haus und seine Geschichte, 1930 [Namas ir jo istorija]. Juose yra vertingos etnografinės ir kitos medžiagos.

Vytautas Raudeliūnas