Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christian David Wittich

Kristijonas Dovydas Vitikas, XVIII–XIX a. evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas.

Wittich Christian David (Kristijonas Dovydas Vtikas) 1751 IX 25Šilutėje 1824 V 25Kaukėnuose, evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas. 1770 I 4 įstojo į Karaliaučiaus universitetą. 1779–1782 Plaškių, 1783–1796 Kaukėnų precentorius. 1796 ordinuotas kunigu, paskirtas į Karvaičius ir Juodkrantę. 1800–1809 Kaukėnuose kunigo Saliamono Korelos adjunktas. 1780 II 18 vedė Martyno Liudviko Rėzos pusseserę Šarlotę Kotryną Rėzaitę (mirė 1840 Kaukėnuose). Nuo 1785 globojo M. L. Rėzą, 1785–1791 leido jį į Kaukėnų pradinę mokyklą, pats mokė lotynų kalbos. Suredagavo ir išleido Puiszio Kanterio Kelios Šventos giesmelės ant to paminklo... surašytos (Tilžė, 1820). M. L. Rėzai perdavė 4 dainas, kurių 2 išspausdino Dainose ( Nr. 53, 68). Tėvai Jonas Pridrikas Wittichas ir Justina Barbora Langankė. Broliai: Vilhelmas (1745 X 3–1778 VII 10) – Martyno Šimelpenigio žentas, Pridrikas Bernardas, 1762 I 23 įsimatrikuliavęs į Karaliaučiaus universitetą. Turėjo sūnus: Pridriką Vilhelmą (1787 II 11 Plaškiuose – 1869 X 10 Orstelburge), Orstelburgo mokyklos rektorių; Karolį Augustą (mirė Biznoje), generolą majorą; Gustavą Evaldą, Praną Edvardą ir dar 4 vaikus.

MLFA