Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Chr. Naujoks

Karaliaučiaus universiteto prorektorius.

Naujõks Chr., Karaliaučiaus universiteto prorektorius. XX a. pradžioje parengė vadovėlį Rytprūsių evangelikų mokykloms Realienbuch. Ausgabe f[ür] Ostpreussen. Bearb[eitet] v[on] Chr. Naujoks. Für evang[elische] Schulen. 1914 (jame 12 spalvotų iliustracijų ir 4 spalvoti žemėlapiai). Vėliau išleistas ir sutrumpintas leidimas. Parengė Rytprūsių gamtos ir vietovių apžvalgą L. Kahnmeyerio ir H. Schulzės knygą Realienbuch, 1917 [vadovėlis katalikų mokykloms Rytprūsiuose].