Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Charles Ogier

Šarlis Ožje, Carolus Ogerius, XVII a. prancūzų keliautojas, diplomatas.

Ogier Charles (Šarlis Ožjè), Ogerius Carolus 1595 Paryžiuje 1654 VIII 11 ten pat, prancūzų keliautojas, diplomatas. Baigęs teisės mokslus dirbo advokatu Paryžiuje. 1634–1636 kaip Liudviko XIII ambasadoriaus Claude d’Avaux de Meures sekretorius aplankė Daniją, Švediją, Didžiąją Lietuvą ir Lenkiją. 1635 dalyvavo Stuhmsdorfo (Rytprūsiai) derybose tarp Švedijos ir Lietuvos–Lenkijos. 1656 Paryžiuje išleisti Ogier atsiminimai lotynų kalba Epheurerides sive iter Danicum, Svecicum, Polonicum [Dienoraščiai arba kelionė į Daniją, Švediją, Lenkiją], vėliau išversti į danų, lenkų ir švedų kalbas. 1950–1953 Gdanske išleista Ogier atsiminimų lenkiškoji dalis Dziennik podróży do Polski [Kelionės į Lenkiją dienoraštis]. Ogier atsiminimai suteikia vertingų duomenų Mažosios Lietuvos istorijai.

Vytautas Raudeliūnas

LE