Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Česlovas Chmielevskis

XIX–XX a. geologas, paleontologas.

Chmielèvskis Česlovas 1867 VII 20Tiumenėje (Rusija) 1921 V 25Panevėžyje, geologas, paleontologas. Karaliaučiaus universitete 1897–1900 studijavo geologiją. Čia vokiečių kalba išleistas jo mokslinis veikalas Kauno gubernijos ir Rytų bei Vakarų Prūsijos viršutinio silūro uolienų leperditijos. Tyrinėjo suakmenėjusių organizmų liekanas ledynmečių rieduliuose. Surinktos gausios fosilijos Ventos atodangose ties Papile iš juros sistemos sluoksnių pateko į Karaliaučiaus gamtos muziejų ir kitur. Per Antrąjį pasaulinį karą Karaliaučiaus kolekcija žuvo. Paleontologiniais Chmilevskio rinkiniais naudojosi vokiečių paleontologai K. Bodenas ir F. Krenkelis, parašę monografijas apie Papilės juros sistemos fosilijas. Jos svarbios Lietuvos ir Rytprūsių geologijai.

Algirdas Gaigalas