Mažosios Lietuvos
enciklopedija

celiuliozės pramonė

XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje Mažojoje Lietuvoje veikę celiuliozės fabrikai.

celiuliòzės prãmonė. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje Mažojoje Lietuvoje buvo pastatyti 5 celiuliozės fabrikai. 1884 – Tilžėje, 1895 – Karaliaučiuje Königsberger Zellstoffabrik A. G. – Liep prie Priegliaus, aukščiau miesto, 1898–1900 Klaipėdoje, 1905–1906 – Karaliaučiuje Norddeutsehe Zellulose A. G. – Cosse prie Priegliaus, žemiau miesto, 1911–1912 – Ragainėje. Didžiausias iš jų buvo Tilžės (1500 darbininkų), mažiausias – Ragainės (600 darbininkų). Prieš Pirmąjį pasaulinį karą visuose Mažosios Lietuvos fabrikuose dirbo daugiau kaip 6000 darbininkų, jie tiekė 20 % visos Vokietijos celiuliozės produkcijos. Po Pirmojo pasaulinio karo Karaliaučiaus celiuliozės fabrikai buvo prijungti prie Hugo Stinnes koncerno, vėliau tapo anglų Inveresk Paper Co. Ltd nuosavybe, o 1930 juos įsigijo vokiečių koncernas Feldmühle Konzern. Tilžės ir Ragainės įmonės išliko jas pastačiusio Waldhof Konzern Manhaimas nuosavybe, o Klaipėdos celiuliozės fabrikas nuo 1905 rudens tapo pavaldus Ašafenburgo koncernui.

Julius Žukas

Iliustracija: Sieliai Klaipėdos žiemos uosto baseine iki Pirmojo pasaulinio karo / Iš „Lietuvos pajūris“, 1983, nr. 16

Iliustracija: Rąstai Klaipėdoje prie Smeltalės (Smeltės) žiočių, 1932 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondo