Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Čekų nonetas

Česky nonet, čekų kamerinis instrumentinis ansamblis.

Čèkų nonètas, Český nonet, čekų kamerinis instrumentinis ansamblis, su pertraukomis veikęs 1923–1963. 1924 Stasio Šimkaus kvietimu Čekų noneto muzikai pradėjo dėstyti Klaipėdos muzikos mokykloje. Koncertavo Klaipėdos krašte, Didžiojoje Lietuvoje. 1925 Čekų nonetui pradėjus irti, organizavo koncertus ir mažesnėmis grupėmis, koncertavo su Klaipėdos muzikos mokyklos simfoniniu orkestru. 1928 iš Klaipėdos išvyko paskutiniai Čekų noneto nariai, bet ryšių su Lietuva nenutraukė. Čekų nonetas įvairiuose Europos miestuose 1932 atliko lietuvių kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko Nonetą, sukurtą Klaipėdoje. Čekų nonetas turėjo įtakos Klaipėdos krašto muzikiniam gyvenimui ir instrumentinių mokyklų formavimuisi Lietuvoje. Čekų noneto pavyzdžiu 1933 Kaune įsisteigė Lietuvių nonetas, bet jis gyvavo labai trumpai.

Danutė Petrauskaitė