Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Carl Heinrich Veit

Karlas Heinrichas Faitas, apželdinimo specialistas.

Veit Carl Heinrich (Karlas Heinrichas Faitas) 1779 VII 15 1849 VI 19, apželdinimo specialistas. Karjerą pradėjo apželdindamas Dancigo apylinkes, 1805 vadovavo apželdinimo darbams Klaipėdoje. Vėliau buvo paskirtas Klaipėdos uosto statybos inspektoriumi. Leidinyje Beiträge zur Kunde Preussens paskelbė du straipsnius apie Klaipėdos uostą Beschreibung der bei dem Memelschen Hafen seit dem Jahre 1814 angewandten Strom-Vertiefungsanstalten, 1817, Bd. 1, Hf. 3 [Nuo 1814 naudotų upės pagilinimo priemonių Klaipėdos uoste aprašymas] ir Beschreibung des Memelschen Hafens und der daselbst angelegten Werke, nebst einem Situations-Plane, 1821, Bd. 4 [Klaipėdos uosto ir greta esančių fabrikų aprašymas bei situacijos planas]. Testamentu Klaipėdai paliko 30 000 talerių; iš jų 1856 įkurtas C. H. Veito vardinis fondas, kurio palūkanos naudotos Klaipėdos miesto, vargšams, našlaičiams ir našlėms remti. Testamentu įpareigojo skirti dėmesio ir Vitei bei Bomelio Vitei. Iki Antrojo pasaulinio karo viena Vitės gatvių buvo vadinama C. H. Veito vardu.

Algirdas Antanas Gliožaitis