Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Carl Fr. Wilhelm Gessner

Karlas Fr. Wilhelmas Gesneris, XIX a. kunigas.

Gessner Carl Fr. Wilhelm (Karlas Fr. Wilhelmas Gèsneris), kunigas. Kalbininko Augusto Schleicherio talkininkas. Jį mini ir Fr. Bekeris savo prakalboje knygai Der kleine Littauer, 1866 [Mažlietuvis]. 1847–1865 kunigavo Būdviečių parapijoje (Ragainės bažnytinė apskritis).