Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Carl Emil von Lorck

XX a. Rytprūsių tyrėjas.

Lorck Carl Emil, von 1892 VIII 20 Schleswige 1975 VI 6 Münchene, Rytprūsių tyrėjas. Studijavo teisę Karaliaučiuje ir kitur. 1921 teisės daktaras. Dirbdamas teisininku Karaliaučiuje užsiėmė ir literatūrine veikla, domėjosi krašto istorija. 1933 išleido knygą Herrenhauser Ostpreußens [Rytprūsių dvarai], vėliau išplėstą. Joje įamžinti po 1944 sunaikinti krašto architektūros paminklai. Pasitraukęs į Vakarus ėjo atsakingas pareigas. 1960 išėjęs į pensiją atsidėjo Rytprūsių bei vokiškųjų Rytų tyrimams. Išleido Dome, Burgen und Klöster in Ost- und Westpreußen [Šventovės, pilys ir vienuolynai Rytų ir Vakarų Prūsijoje, 1963], Schloß Finckenstein [Finkensteino rūmai, 1966] ir kitas.

L: Altpreußische Biographie. Bd. IV. Marburg/Lahn, 1995, S. 1129.