Mažosios Lietuvos
enciklopedija

butas

butelis, nedidelis gyvenamasis pastatas, kur gyveno vadinamieji butelninkai.

bùtas, butẽlis, nedidelis gyvenamasis pastatas, kur gyveno vadinamieji butelninkai. Pigus ir paprastas medinis ar molinis pastatas. Neretai antrame pastato gale būdavo tvartelis ar kitos ūkinės patalpos. Panašūs butai išplito nacių laikais, kai daugelyje Mažosios Lietuvos vietovių pagal standartinius projektus ištisais kvartalais statyti maži nameliai karo veteranams, kolonistams ir kiteims asmenims.

Martynas Purvinas