Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bunzlaukiai

Bonslaukiai, dvaras Vėluvos apskrityje, Krimyčių parapijoje, Šyvenavos seniūnijoje.

Bunzlaukiai, Bonslaukiai (vok. Bonslack; rus. Gorki), dvaras Vėluvos apskrityje, Krimyčių parapijoje, Šyvenavos seniūnijoje, 19 km į šiaurės vakarus nuo Vėluvos, 6 km į šiaurės vakarus nuo Tepliavos. Su Šyvenava 1939 buvo 438 gyventojai, o Bunzlaukių didelio dvaro sodyba buvo su parku, medelynu, darbininkų gyvenviete, kalve. Bunzlaukiai buvo įsikūrę ant kalvos ties Priegliaus slėnio atšaka, didele užpelkėjusia įduba – Golle (iš prūs. *Goldo: galdo – mulvė, mulvynas). 2 km į šiaurę buvo siaurojo geležinkelio Bunzlaukių stotelė. 1,5 km į rytus buvo Mirusiųjų kalnas (vok. Toten-Berg) – kalva tarp pelkių. Prie Bunzlaukių ankstyvajame geležies amžiuje buvusi įtvirtinta (apjuosta statmenai įkastais rąstais) polinė gyvenvietė. 1450 minimi Bonzelake. Vietovardis kilęs iš prūsiškos pavardės Bunse + prūsų laucks – laukas.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas