Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bund deutscher Osten

Ostbund, Rytprūsių organizacijų centras, įkurtas 1933 Berlyne.

Bund deutscher Osten, Ostbund (Vokiečių rytų sąjunga), Rytprūsių organizacijų centras, įkurtas 1933 V 26–27 Berlyne. Tikslas – talkinti naciams, kad jie galėtų sėkmingai vykdyti Rytų politiką. Bund deutscher Osten Rytprūsių apygardos vadu paskirtas Rytų klausimų specialistas Karaliaučiaus universiteto profesorius T. Oberländeris. Vėliau jis buvo hitlerinės penktosios kolonos Rytų Europos šalyse organizatorius. Bund deutscher Osten ir jo skyriai stengėsi po Pirmojo pasaulinio karo nuo Vokietijos atskirtuose Rytų kraštuose remti vokiškumą, germanizuoti vietos gyventojus, organizuoti ten nacių judėjimą, rengti ginkluotus sukilimus. Ypač Bund deutscher Osten kišosi į Lietuvos valstybės autonomijos teisėmis valdomo Klaipėdos krašto reikalus, skatino T. Sasso ir E. Neumanno vadovaujamų nacionalsocialistinių partijų antivalstybinę prieš Lietuvą nukreiptą veiklą.

Algirdas Matulevičius