Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bumbulvietė

Bumelsvietė, Bomelio Vitė, Bužė, buvęs žvejų kaimas Klaipėdos šiaurės vakariniame pakraštyje, Kuršių marių pakrantėje.

Bumbulvietė, Bumelsvietė, Bomelio Vitė, Bužė (vok. Bommelsvitte, Busze), buvęs žvejų kaimas Klaipėdos šiaurės vakariniame pakraštyje, Kuršių marių pakrantėje, į šiaurę nuo Žvejonės upelio, greta Valgumo žvejų uosto (Klaipėdos žvejybos uostai). Bumbulvietė dar vadinta Bajoriškąja Vite (piečiau buvusi – Didžioji Vitė – dar vadinta Karališkąja Vite). 1780 Bumbulvietėje gyveno 50, o XIX a. I pusėje – per 2 tūkstančius žmonių. Greta žvejų radosi amatininkų ir prekiautojų. 1864 Bumbulvietė atskirta nuo Tauralaukio seniūnijos. 1885 Bumbulvietėje buvo jau 249 gyvenamieji namai su 3262 gyventojais. Daugelis jų kalbėjo lietuviškai. XIX a. Bumbulvietėje būta medinių seniesiems kuršių žvejams būdingų pastatų. Bumbulvietė plėtėsi po truputį, savaimingai, vis naujoms nedidelėms sodyboms padrikai šliejantis prie senesnių. Sodybų grupeles skyrė vingiuotos gatvelės, sudariusios netaisyklingą rezginį. Krašte juoktasi iš Bumbulvietės padrikumo. Pasakojama, kad vienas ateivis pirkęs ten namą, bet taip ir nepajėgęs jo surasti Bumbulvietės gatvių painiavoje. 1904 atidaryta Žvejybos mokykla. Veikė katalikų pradžios mokykla. Klaipėdos miestas 1918 prisijungė Bumbulvietę su daugiau kaip 3 tūkstančiais gyventojų. Geležinkelis XX a. pradžioje Bumbulvietę atskyrė nuo marių. Greta įsikūrė naftos uostas. 1935 Bumbulvietėje buvo apie 240 sodybų, veikė žuvies perdirbimo įmonė. Vykstant Antrajam pasauliniam karui, per Klaipėdos uosto bombardavimą sudegė dauguma medinių Bumbulvietės pastatų. Sovietmečiu galutinai sunaikintos Bumbulvietės liekanos, jos savotiškas išsidėstymas bei užstatymas. Nebeliko tarp žvejų sodybų buvusių senųjų kapinių. Sunaikinta ir gretimos Didžiosios Vitės kapinės bei vargšų kapinaitės, žvejų uostelis. Dabar Bumbulvietės vietą užėmę Klaipėdos uostas ir sovietmečiu statyti kvartalai. 1543 minimas Klaipėdos miesto gyventojas Hermann Bombel, pirkęs toje vietoje dvarą (gal Bomel ar Bombel valdęs Tauralaukio dvarą ir prie jo prijungęs Bumbulvietės žvejų kaimą). Iš tos pavardės kilo Bumbulvietės vietovardis.

L: Tatoris J. Senoji Klaipėda. V., 1994.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Bumbulvietės uosto žvejų padėtis tarp kitų Klaipėdos uostų. XX a. pradžia: A – Naftos uostas, B – Bumbulvietės žvejų uostas, C – Locmanų uostas, F – Danės uostas, G – įmonių uostai, H – Miško medžiagos uostas / Iš Jano Tatorio knygos „Senojo Klaipėda“, V. 1994

Iliustracija: Vitės (Bumbulvietės, Bomelio Vitės, vok. Bommelsvitte) XVII a. savivaldybės antspaude pavaizduotas švyturys ir skęstantis burlaivis / Iš Aloyzo Každailio knygos „Laivai ir jūrininkai“, 1981