Mažosios Lietuvos
enciklopedija

bulvininkystė

žemės ūkio verslas.

bulvininkỹstė, verslas. Bulvės (ropės, roputės, kartupelės) Prūsijoje pradėtos auginti XVII a., vėliau tapo svarbia maistine kultūra. Įvairių rūšių bulvės augintos maistui ir pašarui. Specifinė bulvininkystė XIX a. pabaigoje kultivuota Nemuno deltos durpynuose. Nusausintuose pelkių pakraščiuose kūrėsi pelkininkų kaimai, kurių gyventojai savo žemės rėžiuose užsiėmė prekine bulvininkyste; durpynuose bulvės gerai derėjo, anksčiau subręsdavo, būdavo skanios. Bulvininkystės mastą rodo anuometinė Aukštumalos pelkės pelkininkų veikla: užaugintos bulvės piltos tiesiog į kanalais priplukdytus krovininius laivus. Vandens keliais bulvės iš ten gabentos į Tilžę, Klaipėdą, Karaliaučių ir netgi į Vokietijos imperijos sostinę Berlyną.

Martynas Purvinas