Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Būdupė, 3

mažesni upeliai, vadinami Būdupe.

Bdupė, 3. Yra mažesnių upelių, pramintų Būdupe, pvz., Šešupės kairieji intakai Šilėnų parapijoje. (vok. Buduppe, nuo 1938 Moosbach); Lazdynų parapijoje (vok. Buduppe, nuo 1938 Sandfliesz); Nemuno kairieji intakai Trapėnų parapijoje (vok. Buduppe, nuo 1938 Trappenfliesz) ir kiti.

Visų Būdupių pavadinimas iš naujesnių laikų, liudijantis, kad žmonės apsigyvendavo prie upės, upelio, pasistatę būdą – pastogę, namelį.

Algirdas Rainys

Vilius Pėteraitis