Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Budelkiemis

Žirgapauliai, kaimas, valsčius, seniūnija ir dvaras Klaipėdos apskritykyje.

Budelkiemis, Žirgapauliai; (vok. Buddelkehmen, Szirgapaulen), kaimas, valsčius, seniūnija ir dvaras Klaipėdos apskritykyje, prie Smeltalės upelio, 10 km į pietryčius nuo Klaipėdos, 2 km į pietryčius nuo Rimkų. Budelkiemio dvaras įsikūrė prie Klaipėdos–Priekulės–Šilutės senojo vieškelio, ties patogesne persikėlimo per Smeltalę vieta. Jis paminėtas 1769, kai įsikūrė užeiga, garsėjusi Elefantendupps gėrimu – trisluoksniu kokteiliu: balto maraskino, raudono Creme de Rose ir žalio džiovintų slyvų likerio. Tuometinis dvaro savininkas Friedrichas Golchertas turėjo 4 ūbus 2 margus ir 104 rykštes dirbamosios žemės. 1784 jis įsigijo dar 10 kulminių margų. Žemės valdą didino ir vėlesni dvaro savininkai – Jacobas Braese, A. Boerschmannas ir kiti. Pagrindiniame dvaro pastate, iškilusiame ant kalvelės prie kelio, vedančio į Šilutę bei Tilžę, buvo įrengti užeigos namai, nedidelė parduotuvė, greta – kalvė. Iki Antrojo pasaulinio karo Smeltalės dešniajame krante, kalvos papėdėje, buvo didelė dvaro sodyba. Jos pastatai stovėjo tarp kalvos ir Klaipėdos–Priekulės plento. Smeltalės kairiajame krante buvo nemaža palivarko sodyba, pakelėse keli Budelkiemio viensėdžiai ir vėjo malūnas. Iki 1939 Budelkiemio valsčiui priklausė: Budrikai, Cenkūnė, Dumpiai, Dumpiškė, Ilginiškiai, Ketvergiai, Laistai, Lypkiai, Mišeikiai, Pempininkai, Rimkai, Skrandžiai, Švepliai, Toleikiai, Vaidaugai ir Žardininkai. Su Ilginiškiais, Skrandžiais ir Toleikiais Budelkiemyje 1941 buvo 271 gyventojas. Iki 1944 pabaigos dvarą valdė paskutinis savininkas Börschmannas. Priartėjus frontui, dvaro laukuose vyko įnirtingi mūšiai. Sovietų kariniai daliniai atkakliai veržėsi prie Kuršių marių, siekdami užveržti Klaipėdos apsupties žiedą. Tuokart apgriauta pastatų. Galutinai jie sunaikinti apie 1947. Paskutinės Budelkiemio žymės sunaikintos sovietmečiu tiesiant kelius, pertvarkant žemės ūkį. Dalis Budelkiemio dar vadinama Žirgapauliais. Vietovardis veikiausiai išverstas iš vokiečių Böttelsdorf, kuris XVIII a, apėmė Dumpių, Jonušų, Cenkūnės, Toleikių, Žirgapaulių ir Budelkiemio (Böttelsdorfo) žemes.

Albertas Juška

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas