Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Būčiai

lietuvininkų giminės.

Būčia. Dvi lietuvininkų giminės, kurių viena, atsikėlusi nuo Gumbinės, įsikūrė Šakių apskrityje, o kita – Aukštaitijoje. Būčių pavardę sulenkinus, Užnemunėje atsirado nemaža Bučinskų.

MLFA