Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bruzdava

kaimas Semboje, Žuvininkų apskrityje, Kuršių parapijoje, Tirškaimio valsčiuje ir seniūnijoje.

Bruzdava (vok. Brüsterort; rus. Majak), kaimas Semboje, Žuvininkų apskrityje, Kuršių parapijoje, Tirškaimio valsčiuje ir seniūnijoje, pačiame Sembos pusiasalio šiaurės vakariniame kyšulyje į Baltijos jūrą, 10 km į šiaurę nuo Palvininkų, 2 km į šiaurę nuo Tirškaimio. Iškilęs 30 m virš Baltijos jūros, kyšulys visada buvo svarbus laivybai. 1846 čia buvo pastatytas naujas 30 m aukščio švyturys, iš kurio galima stebėti Sembos vakarinę ir šiaurinę pakrantę. Iki Antrojo pasaulinio karo aplinkiniai skardžiai buvo paskelbti gamtos paminklu. Anksčiau švyturio vietoje stovėjo prūsų pilis ir netoliese jų šventovė – romovė. Tai liudija išlikęs vokiškas kalno pavadinimas Wachtbudenberg [Pabudkalnis]. Apylinkės tarp Tirškaimio ir Pabudkalnio vadinamos Sūduvių kampu (vok. Sudauer Winkel), čia XIII a. pabaigoje buvo apgyvendinta nemažai sūduvių, atkeltų iš Kryžiuočių ordino nuniokotos Sūduvos. Tirškaimio seniūnijai priklausė 4 kaimai, kuriuose 1939 buvo 642 gyventojai.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Bruzdavos švyturys, XX a. pradžia / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo