Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bruno Tengler

atsiminimų autorius.

Tengler Bruno 1922Gauladuose (Vėluvos aps.), atsiminimų autorius. Iki Antrojo pasaulinio karo dirbo pameistriu Lindenavos Hof Kapkeim audykloje. 1941–1945 tarnavo Vokietijos kariuomenėje radistu. Sovietų nelaisvėje pateko į Osvencimo koncentracijos stovyklą. Iš jos paleistas grįžo į gimtinę. 1947 pabėgo į Didžiąją Lietuvą. 1951 kartu su kitais rytprūsiečiais išvežtas į Vokietiją. Apsigyveno Šlėzvigo-Holšteino žemėje. 1952–1953 Neumünsteryje užrašė prisiminimus apie pokario Rytprūsius ir Lietuvą Der Friede ist da, 1991, 1996 [Pagaliau taika, į lietuvių kalbą išversta 2000].