Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bruno Sutkus

XX–XXI a. rytprūsietis, snaiperis.

Sùtkus Bruno 1924 V 14Tanenvaldėje (Pilkalnio aps.) 2003 VIII 29Vokietijoje, rytprūsietis. Antrajame pasauliniame kare pasižymėjo kaip snaiperis. Nuo 1928 su tėvais gyveno Kumečiuose (vok. Fichtenhöhe). 1938–1940 Arno Braemerio dvare mokėsi žemės ūkio darbų. 1943 rugpjūtį pašauktas į Vokietijos kariuomenę, baigė Snaiperių rengimo mokyklą Vilniuje. 1944 sausį paskirtas į 196-ąjį motorizuotąjį pėstininkų pulką, 68-ojoje pėstininkų divizijoje. Kariavo Rytų fronte, prie Vyslos kilpos. 1945 I 19 sužeistas, grįžo pas Stöbnitze (prie Leipcigo) gyvenusius tėvus. 1945 gegužę su motina persikėlė į Lietuvą. Dirbo atsitiktinius darbus pas ūkininkus Pažiegždriuose, Lekėčiuose. 1945 rugpjūtį ir 1945 XII 15 paimtas į Raudonąją armiją, iš jos 2 kartus pabėgo, buvo sužeistas. 1949 III 25 dirbo pas ūkininkę našlę Antaniną Povilaitienę; ją tremiant, B. Sutkus savanoriškai išvyko kartu į Sibirą. Dirbo kolūkiuose, kirto medžius. 1957 balandį atgavęs asmens dokumentus persikėlė į Čerenkovą (prie Irkutsko), dirbo anglių kasykloje. 1958 lankėsi Lietuvoje, 1970 VIII 18 Marijampolėje susituokė su A. Povilaitiene, jai mirus (po 1995) dar kartą vedė. 1971 apsigyveno Vilniuje, dirbo gelžbetoninių konstrukcijų gamykloje. Snaiperio patirtį perteikė Lietuvos karo akademijos kursantams. 1997 I 29 išvyko į Berlyną.

L: Sutkus B. Snaiperis. Snaiperio karo dienoraštis. V., 2008.

Virginija Budrikienė

Iliustracija: Bruno Sutkaus knygos „Snaiperis“ viršelis, 2008