Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bruno Skalweit

Brunas Skalvaitis, XIX–XX a. žemės ūkio mokslininkas.

Skalweit Bruno (Brunas Skálvaitis) 1867 X 29Labguvoje 1926 IV 17Karaliaučiuje, žemės ūkio mokslininkas. Filos. dr. (1903), profesorius (1915). Baigęs Karaliaučiaus Knypavos gimnaziją nuo 1888 Berlyno universitete studijavo žemės ūkio mokslus. 1903–1912 dirbo Vokietijos konsulate Londone. Veikaluose nagrinėjo žemės ūkio plėtrą Rytprūsiuose, Anglijoje. Svarbiausi veikalai: Die englische Landwirschaft, 1912 [Anglijos žemės ūkis], Die Landwirschaft in den litauischen Gouvernments, ihre Grundlagen und Leistung, 1918 [Lietuviškųjų sričių žemės ūkio pagrindai bei tvarkymas], Grundlagen und Betrieb der ostpreußischen Landwirschaft, 1923 [Rytprūsių žemės ūkio pagrindai ir ūkininkavimas].

Albertas Juška