Mažosios Lietuvos
enciklopedija

bruktuvė

įrankis išmintų linų pluošto spaliams išbrukti, išdaužyti, braukti.

bruktuv, brauktuv, plaktuv, beržnė plūktuv, preplaka, tarmiškai blaškytùvė, braũkšlė, kulstỹklė, klastytùvė, vienašmenis arba dviašmenis kardo ar peilio pavidalo įrankis su rankena išmintų linų pluošto spaliams išbrukti, išdaužyti, braukti. Dažniausiai buvo daromas iš liepos, uosio ar eglės medienos. Bruktuve brukama linų sauja laikoma rankoje, prie kojos kelio ar ant priebruko.

Vyšniauskaitė A. Lietuvos valstiečių linininkystė // Iš lietuvių kultūros istorijos. T. 9. 1977, p. 105–109.

LE