Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bronius Katilius

XX a. lietuvių teisininkas.

Katlius Bronius 1904 II 3 1980 IV 4Montréalyje (Kanada), teisininkas. 1923 baigė Šiaulių gimnaziją. Nuo 1928 Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę ir ekonomiką. 1935 gavo teisininko diplomą. Teisėjavo įvairiose Lietuvos vietose. 1946–1948 tobulinosi Goethes universitete, Frankfurte prie Maino. 1952–1953 Montréalio universitete išklausė slavų ir Rytų Europos paskaitų kursą. 1956 Katiliui suteiktas magistro laipsnis už darbą Sovietų Sąjungos–Vokietijos 1939–1941 derybos dėl Lietuvos. Buvo Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos Montréalio skyriaus vienas steigėjų. Kurį laiką jam vadovavo. Veikė Kanados lietuvių taryboje, įsteigė Montréalio lietuvių teisininkų draugiją.

LE

MLFA