Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bronius Dundulis

XX a. lietuvių istorikas.

Dundùlis Bronius 1909 XI 26Gyvakaruose (Kupiškio vlsč.) 2000 IX 1Vilniuje, istorikas. Habilituotas istorijos mokslų daktaras (1940 ir 1967). 1933 baigė VDU Teologijos-filosofijos fakultetą. 1933–1940 tobulinosi Paryžiaus (Sorbonos) universitete; 1940 prancūzų kalba išleido knygą apie napoleonmetį Lietuvoje, už ją gavo daktaro laipsnį. 1941–1992 dėstė Vilniaus universitete; profesorius (1969). Universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto taryba 1944 XII 15 patvirtino Paryžiuje įgytą daktaro laipsnį, suteikė docento vardą. Tačiau iš Maskvos buvo pasiūlyta parengti disertaciją pagal marksistinę metodologiją ir ją apginti. Dundulis atsisakė. Dėstydamas viduramžių istoriją, pasirinko visai kitą temą, skirtą Lietuvos santykiams su Lenkija – 1967 apgynė daktaro disertaciją Lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo XV amžiuje. Vakarinių baltų, Lietuvos karinė, politinė ir diplomatinė kova su kryžiuočiais dėl vakarinių žemių ir Baltijos plačiai ištirta monografijose bei studijose: Žemaičių sukilimai prieš teutoniškuosius pavergėjus 1401 ir 1409 (1955); Lietuvių kova dėl Žemaitijos ir Užnemunės XV amžiuje (1960); Lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo XV amžiuje (1968; II papildytas leidimas 1993); Lietuvos užsienio politika XVI amžiuje (1971); Švedų feodalų įsiveržimai į Lietuvą XVII–XVIII a. (1977); Normanai ir baltų kraštai (IX–XI a.) (1982); Lietuvos kovos dėl Baltijos jūros (1985); Napoleono imperijos žlugimas ir Lietuva (1813–15) (1989); Lietuva laisvės kovų sūkuriuose (IX–XIX a.) (1990); Lietuva Europos politikoje. 1795–1815 (1998). Knygos Lietuvių karas su kryžiuočiais (1964) vienas autorių. Sovietmečiu Dundulio moksliniai darbai kėlė didelį visuomenės susidomėjimą ir stiprino tautinę savimonę. Apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu (1998), Prancūzijos komandoriaus laipsnio nacionaliniu nuopelnų ordinu (2000).

Algirdas Matulevičius

L: Poškevičienė I. Bronius Dundulis: Bibliografija. V., 1979; Vasiliauskienė A. Profesorių šeima // Visuomenė. 1994, Nr. 1 (23).

Iliustracija: Bronius Dundulis, 1959 / Iš Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus archyvo