Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bronislava Kerbelytė

lietuvių tautosakininkė.

Kerbelýtė Bronislava 1935 I 27Rečioniuose (Ukmergės aps.), tautosakininkė. 1958 baigė Maskvos universitetą. 1958–1960 ir 1963–2000 Lietuvių kalbos ir literatūros instituto vyriausioji mokslinė bendradarbė, folkloristė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, habilituota daktarė. Svarbiausi veikalai: Lietuvių liaudies padavimai, 1970, Lietuvių liaudies padavimų katalogas, 1973. Pasakos, sakmės, oracijos, 1973. Knygos Lietuvininkų žodis, 1995 [apie Mažosios Lietuvos tautosaką] Viena rengėjų. 1999 paskelbė Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogą (1–2 t.), kuriame susisteminti Mažojoje Lietuvoje užrašyti tekstai, parengė knygą Žemės atmintis su Mažosios Lietuvos padavimų skyriumi.

Iliustracija: Bronislava Kerbelytė, 1975 / Iš Rimanto Matulio rinkinio

Iliustracija: Bronislavos Kerbelytės knygos „Žemės atmintis“ antraštinis lapas, 1999 / Iš Rimanto Matulio rinkinio