Mažosios Lietuvos
enciklopedija

briedkriaunis

peilis briedžio rago kriaunomis.

briedkriaũnis, peilis briedžio rago kriaunomis. Nuo senovės buvo ne vien praktinis, bet ir maginis daiktas (atspindėjo baltų pasaulėjautą, briedžio kultą). Enskio briedkriaunį iškalbingai aprašė Kristijonas Donelaitis Metuose: Sztai brëdkriaunis szis, ant szalto preikalo kaltas, / Rodos, tikt žiūrėk, jau nei iszdilusi delcze...