Mažosios Lietuvos
enciklopedija

bradinė valtis

plokščiadugnė valtis.

bradnė váltis, plokščiadugnė, kiek didesnė ir tvirtesnė už kurnų ir kiudelių valtį. Didžioji burė buvo stabilizuojama ne ardomu (vok. Spriet), o gafeliu. Takelažas toks pat kaip ir kurninių, tačiau didysis stiebas buvo ne bukas, o smailas (vok. Spitzmast). Šios valtys, iškėlusios visas bures, didingai plaukiodavo per bangas. Bradinės valtys naudotos Kuršių mariose į pietus nuo linijos Skirvytė–Pilkupa, t. y. erdviausioje pietinėje dalyje Budume. Iš šių – didžiausių Kuršių mariose – valčių žvejota bradiniais tinklaičiais. Klaipėdos krašte jų būta nedaug, naudota ne tiek žvejybai, kiek šienui transportuoti.

Jurgis Plonaitis