Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Borussia“

kultūros, istorijos, literatūros tęstinis leidinys.

„Borussia“ („Prūsija“), kultūros, istorijos, literatūros tęstinis leidinys lenkų kalba, nuo 1991 einantis Olsztyne (Lenkijoje). Leidžia kultūros draugija Borussia, redaktorius Robertas Traba. Leidinyje publikuojami straipsniai senųjų prūsų, Rytprūsių, Karaliaučiaus krašto, dabartinės Kaliningrado srities temomis, recenzuojami kai kurie Vokietijoje išleisti istorikų darbai. Iki 2003 išėjo 26 numeriai.

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Žurnalo „Borussia“, 1996, nr. 12, antraštė