Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Borchersdorf

bažnytkaimis ir seniūnija Semboje.

Borchersdorf (rus. Zelenopolje), bažnytkaimis ir seniūnija Semboje, 16 km į pietryčius nuo Karaliaučiaus. Borghardsdorf kaime (iš vokiečių pavardės Burghardt > Borchert) 1481 paminėtas kunigas. XVIII–XIX a. bažnyčia buvo perstatoma. Veikė ūkio mokykla berniukams, bibliotekėlė, giedotojų draugija, sporto draugija, liaudies šokių grupė. Iki Antrojo pasaulinio karo upelio kairiajame krante buvo dvaro sodyba, keliolikos sodybų tankiai užstatytas gatvinis kaimas upelio dešiniajame krante, keli viensėdžiai aplink. Bažnyčia stovėjo Borchersdorf viduryje. 1939 buvo 590 gyventojų, 2200 parapijiečių. Sovietai bažnyčią suniokojo. Kapinėse 1994 aptiktas tik 1 senas paminklas.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Borchersdorfo bažnyčia, XIX a. pabaiga / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968