Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Boehmerio G. D. spaustuvė

Karaliaučiuje XIX a. veikusi spaustuvė.

Boehmerio G. D. spaustùvė. Veikė Karaliaučiuje 1847–1872(?). 1852–1856 išspausdino 3 knygas, skirtas Mažajai Lietuvai. Boehmerio G. D. įmonė šalia pagrindinių darbų gamino antspaudus. Iš Boehmerio G. D. spaustuvės knygų atsargas pasipildydavo (pirkdavo, gaudavo veltui, padengdavo dalį leidimo išlaidų ir gaudavo tam tikrą tiražo egzempliorių skaičių) Prūsijos Biblijos draugija.

Laimutė Vasiliauskaitė