Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Blumenavos pilkapynas ir du kapinynai

senuoju geležies amžiumi datuojami senkapiai Girmavos valsčiuje.

Blumenavos pilkapýnas ir dù kapinýnai (vok. Gross Blumenau; rus. Kremnevo). Semboje, Žuvininkų apskrityje, Girmavos valsčiuje du pilkapius tyrė A. Bezzenbergeris. Pirmajame rastos dvi akmenų dėžės. Viena jų pilkapio centre, kita – pakraštyje. Jose aptikti degintiniai žmonių kapai su šešiomis urnomis ir žalvarinis pincetas. Antrasis pilkapis buvo gerokai apardytas. Jame rasta urnų. Pilkapiai datuojami ankstyvuoju geležies amžiumi. Pirmasis plokštinis kapinynas yra Klein Blumenau ir Pavainių (vok. Powayen) kaimų paribyje. XIX a. viduryje, kasant smėlį, buvo aptikta atsitiktinių radinių. 18 kapų 1876 ištyrė A. Henningas, 1895, 1903–1904 dar keletą kapų ištyrė E. Hollackas. Kapai datuojami senuoju geležies amžiumi (I–IV amžius). Visi kapai degintiniai su urnomis, apjuosti akmenų vainikais (1,4 ir 2,85 m skersmens) arba turėjo apvalius grindinius viršuje. Urnos 0,27–0,53 cm aukščio, didžioji dalis ornamentuota pirštų ar nagų įspaudais. Įkapės dažnai sudėtos duobės dugne po urna. Tai segės, karoliukai, ietigaliai, skydų umbai, peiliukai, žąslai, Romos imperijos monetos (Faustinos Jaunesniosios), diržų sagtelės, žiedai. Šalia kapo nr. 9 rastas žirgo kapas su žąslais ir kamanomis. Netoli pirmojo surastas ir antrasis kapinynas. 1904 E. Hollackas jame ištyrė kelis degintinius kapus su urnomis. Kapai buvo apjuosti plokščiais skaldytais akmenimis. Urnos pastatytos ant plokščių akmenų. Atrodo, kad kapinynas irgi datuotinas pirmaisiais amžiais po Kristaus.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Blumenavos pilkapyno ir dviejų kapinynų radiniai / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio