Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bludavos kapinynai ir senovinė gyvenvietė

du vienas šalia kito esantys kapinynai ir piliakalnis prie Bludavos.

Bludavõs kapinýnai ir senóvinė gyvénvietė. Žinomi du vienas šalia kito esantys kapinynai ir piliakalnis. Pirmasis kapinynas datuojamas senuoju geležies amžiumi. Jis yra į vakarus nuo gyvenvietės Kanonenberge vardu vadinamoje kalvelėje. 1906 jį tyrinėjo E. Hollackas, F. Peiseris ir A. Bezzenbergeris. Tada buvo ištirti 26 kapai. 1931 C. Engelis ištyrė dar 7 kapus. Surasti griautiniai ir degintiniai žmonių kapai su urnomis ir be jų. Degintiniai kapai dažnai viršuje turėjo akmenų grindinius. Dalis ankstesnių griautinių kapų apardyti įrengiant vėlesnius degintinius kapus. Be to, aptikta griautinių žirgų kapų. Turtingų žmonių kapuose rasta iki 19 radinių viename kape. Tai urnos, akinės ir palenkta kojele segės, plokštelinė emaliuota segė, smeigtukai, apyrankės, antkaklės viela apvyniotais galais, stiklo, žalvario ir gintaro karoliukai, ietigaliai, žąslai, žirklės, ylos, verpstukai, Marko Aurelijaus ir Trajano laikų romėniškos monetos, neapdoroto gintaro gabaliukai. Antrasis kapinynas yra 120 m į vakarus nuo pirmojo. Čia 1906 buvo ištirti 72 žmonių ir žirgų kapai. Jis datuojamas X–XIII amžiumi. Kapai griautiniai ir degintiniai. Griautiniuose kapuose mirusieji orientuoti galva į vakarus, šiaurę, šiaurės rytus. Įkapių daug: tai smeigtukai, ietigaliai, spynos, peiliai, galąstuvai, diržų sagtys, skirstikliai, apkalai ir diržo galų apkalai, pentinai, šiferiniai verpstukai, puodai. Po griautiniais žmonių kapais ar šalia jų įrengti žirgų kapai. Juose rasta žąslų, balnakilpių, kamanų, sagčių, skambaliukų, gintaro gabaliukų, stiklo karoliukų, sudaužytos keramikos. Ypač išsiskiria kape nr. 72 surastas ornamentuotas dubuo. Degintiniai kapai ne tokie turtingi. Įkapės analogiškos kaip ir griautiniuose kapuose. Senovės gyvenvietė yra į pietvakarius nuo Bludavos, kalvoje abipus geležinkelio prie upelio. 1949 F. Gurevič žvalgomųjų tyrinėjimų metu čia rado X–XIII a. lipdytos ir žiestos keramikos.

L: Bezzenberger A., Peiser F. Gräberfeld bei Bludau, Kr. Fischhausen, PB. 23/1, 1914, S. 210–220, Taff. XXIII–XXIV, Abb. 61–92.

Iliustracija: Bludavos kapinynų radinys – žalvarinis dubuo / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio