Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bludava

kaimas ir seniūnija Semboje, Fischhauseno (Žuvininkų) apskrityje, Kaldeinių valsčiuje.

Bludavà (vok. Bludau; rus. Kostrovo), kaimas ir seniūnija Semboje, Žuvininkų apskrityje, Kaldeinių valsčiuje, 6 km į rytus nuo Žuvininkų, 5 km į vakarus nuo Kaldeinių, ties Karaliaučiaus–Žuvininkų vieškeliu, į pietus nuo geležinkelio. 1939 seniūnijoje buvo 637 gyventojai. Piečiau vieškelio iki Antrojo pasaulinio karo buvo Bludavos branduolys (keliolikos didelių ir vidutinių sodybų gatvinis kaimas), pietiniame gale palei upelį – įtvirtinimų liekanos (piliakalnis). Palei vieškelį buvo įsikūrusios Bludavos sodybėlės, vėjo malūnas, užeigos namai. į pietus nuo upelio iki valstybinio miško neaukštoje pakilumoje tęsėsi kaimo laukai, vadinti Didžiąja Palve (vok. Gr. Palwe). Sovietmečiu tas plotas apaugo mišku. Vietovaržio kilmė – iš upėvardžio Bludava.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas