Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Blindė

upė Geldapės apskrityje, Suvalkų ežeryne, Romintos aukštupys.

Bliñdė (vok. Blinde, Blindupp; lenk. Blędzianka), upė Geldapės apskrityje, Suvalkų ežeryne, Romintos aukštupys. Ilgis 25 km, baseino plotas 76 km2. Išteka už Mažosios Lietuvos ribų, iš ežerėlio ties Verselės (lenk. Wersele) kaimu. Aukštupyje teka į pietvakarius per Pablindžių ežerą, esantį aukščiausioje Prūsos aukštumos vietoje (223 m), toliau šiaurės vakarų kryptimi – pro Blindgalius ir Blindiškius Romintos girios link, kurioje susilieja su atitekančia iš kairės Bliudže. Iš dešinės įteka Šinkūnė. Nuo jos ir Blindės santakos prasideda Romintos upė. Vandenvardis sietinas su baltų blind-, blend-, bland- – niauktis, tamsėti, drumstis; plg. lietuvių blsti, bliñdo – niauktis, drumstis; dar įmanoma sieti su bliñdė, blends.

Vilius Pėteraitis

Algirdas Rainys