Mažosios Lietuvos
enciklopedija

blaivybė

atsisakymas vartoti alkoholinius gėrimus, blaivaus gyvenimo būdo propagavimas.

blaivýbė, susilaikymas nuo alkoholio vartojimo ar bent stipriųjų gėrimų nevartojimas. Didžiojoje Lietuvoje blaivybės sąjūdis pradėtas 1846, vyskupo M. Valančiaus 1859 išplėstas. Klaipėdos krašte blaivybės sąjūdį plėtojo Guttempleriečių ložės ir Mėlynojo Kryžiaus draugija. 1922 V 5 Steigiamasis Seimas išleido svaiginamųjų gėrimų mažmenomis pardavinėti įstatymą. 1931 vienam Lietuvos gyventojui per metus teko 2,5 l degtinės ir 4,5 l alaus.

MLFA