Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Birutė Servienė-Kasiulytė

pedagogė, paveldosaugininkė.

Servienė-Kasiulýtė Birutė 1959 I 25Oplankyje (Tauragės r.), pedagogė, Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorė ir talkininkė. Senelis Mikas Kasiulis Barzūnų kaimo stambus ūkininkas (228 ha, turėjo 2 namus Tauragėje, 1930–1939 nuomojo namą lietuviškai mokyklai Oplankyje. Važinėjo savo paties dirbta karieta, buvo pavyzdingas Tauragės evangelikų liuteronų parapijos parapijietis. Palaidotas Mažintų kapinėse). Tėvas Edvinas Vytautas Kasiulis (1924 VI 29 Oplankys–1988 IX 18 ten pat; paveldėjo senelių ūkį, vėliau dirbo kolūkyje, palaidotas Vilkiškių kapinėse). Mama Anna (Ona) Unguraitė (g. 1932 XII 18 Rėžgalių kaime, netoli Sudargo, ūkininkų Jono ir Augustės Unguraičių šeimoje).

B. Servienė 1977 baigė Rusnės vidurinę mokyklą, 1985 – Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto Defektologijos fakultetą, įgijo specialaus mokymo pedagogės ir logopedės, 2004 Šiaulių universitete – paveldosaugininkės kvalifikacijas. 1978–1996 Rusnės pagalbinės mokyklos, Šilutės mokyklos internato mokytoja, Šilutės pagrindinės mokyklos mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 1996–1998 Šilutės muziejaus etnologė, vyriausioji fondų saugotoja. Nuo 2005 Rusnės etnokultūros ir informacijos centro direktorė. Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos, Kraštotyros draugijos narė. Padeda gaivinti bei puoselėti senųjų amatų, žvejų ir pievininkų buities kultūros bei darbo tradicijas. Nuo 1996 surengė personalines karpinių parodas Šilutėje, Tilžėje, Vilniuje, Rusnėje. Vyras Alvidas Serva (g. 1957), statybos inžinierius, sūnus Elvinas (g. 1982), Lietuvos kariuomenės karininkas, dukra Kristina (g. 1983), filologė.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Birutė Servienė, 2006

Iliustracija: Birutės Servienės karpiniai, 2007