Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Birute Ludwig

Birute Steputat, Girdavos miesto kronikos autorė.

Ludwig Birute (Birute Steputat) . Gimė Bakeliuose, Girdavos apskrityje, Viliaus Steputaičio šeimoje. 1992 parengė knygą Chronik Stadt Gerdauen Ostpr. [Girdavos miesto Rytprūsiuose kronika], kurioje pateikiamos žinios apie miesto istoriją nuo 1260.