Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bildava

upelis Semboje, Žuvininkų apskrityje, Labotos parapijoje.

Bildavà (vok. Bledauer Beek; rus. Zelenogradka), upelis Semboje, Žuvininkų apskrityje, Labotos parapijoje. Ilgis 9 km, baseino plotas 71 km2. Prasideda ties Transava, 6 km į pietus nuo Kranto. Teka į šiaurės rytus per Rūdavos ir Labotos ežerėlius, pro Bildavos kaimą. Ties Šventlundu, 2 km į šiaurės rytus nuo Bildavos, įteka į Kuršių marias. Netoli žiočių Bildavos pelkyne į Bildavą iš kairės įteka Brasta. Vidutinis debitas žiotyse 0,50 m3/s. 1352 minima Byledow, 1584 Bledauisch beek. Vandenvardis yra priesagos -ava vedinys iš bild- šaknies žodžio. Plg. prūsų vietovardį Bilden, lietuvių vandenvardį Bildelis, ežeras Jurbarko apskrityje, Bilduotė, kalnas; su kitu šaknies balsiu: prūsų Baldayn, ežeras, lietuvių Baldonas, ežeras; su kitais determinantais: lietuvių vandenvardį Bilsas, ežeras, rumunų vietovardį Bilta. Visi jie sietini su indoeuropiečių *bhļ-, *bhol- – šviesus, šviesti. Vardas archajinis, su šviesumo spalvos reikšme.

Vilius Pėteraitis

Algirdas Rainys