Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Bičiulis“

Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos (MLBD) Centro valdybos informacinis biuletenis.

„Bičiùlis“, Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos (MLBD) Centro valdybos informacinis biuletenis. Buvo leidžiamas 1955–1957 Montrealyje, Kanadoje, išėjo 3 numeriai. Rengėjas ir redaktorius A. Lymantas. Svarbesni straipsniai: Kova dėl M. Lietuvos jau prasidėjo; Bonna reikalauja 1937 m. sienų; Ar atgauti M. Lietuvą – romantika?; Keleivis – mūsų rūpestis; Tarp Klaipėdos ir Karaliaučiaus.

Vilius Pėteraitis