Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bibliotekos draugija

Tilžėje 1859 įkurta draugija, įsteigusi ir išlaikiusi pirmąją Mažosios Lietuvos liaudies biblioteką.

Bibliotèkos draugijà įsteigta Tilžėje. Draugijos steigiamoji grupė susidarė švenčiant F. Schilerio 100-ąsias gimimo metines (1859); po trijų mėnesių jau turėjo per 120 narių (1860). Bibliotekos draugija įsteigė ir išlaikė pirmąją Mažosios Lietuvos liaudies biblioteką, turėjo 400 istorijos, kraštotyros, mokslo populiarinimo literatūros tomų, dirbo sekmadieniais. Naudojosi kiekvienas gyventojas, sumokėjęs mėnesinį 1 sidabro grašio mokestį. Vėliau ją perėmė 1872 įsikūrusi Tilžės amatininkų draugija, iš skaitytojų ėmusi tik simbolinį mokestį (10–15 pfenigų per mėnesį). Patalpas nuomavo rotušėje, Žuvų skersgatvyje, nr. 3.

Vytautas Gocentas