Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bernard Anderson

Bernardas Andersonas, XVIII a. škotų kilmės Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos veikėjas, kunigas.

Anderson Bernard (Bernardas Añdersonas) 1724 X 25 Unguroje 1771 III 8 Kraupiške (Ragainės aps.), škotų kilmės Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos veikėjas, kunigas. Prūsijos valdžios į Mažąją Lietuvą atkeltas kaip kolonistas. 1740–1746 studijavo Karaliaučiaus universitete. Nuo 1748 mokytojavo Enciūnuose, nuo 1752 kunigavo Pelininkuose, nuo 1763 Kraupiške. Gyvendamas Karaliaučiuje parašė Die Pelenicker Kirchen Chronik [Pelininkų bažnyčios kronika], 1898 išspausdintą žurnale Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg. Vertė į lietuvių kalbą vokiškas bažnytines giesmes ir atskira knygute apie 1770 išleido jų rinkinėlį.

Vaclovas Bagdonavičius