Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Benkaimis

bažnytkaimis Unguros apskrityje

Beñkaimis (vok. Benkheim; lenk. Banie Mazurskie), bažnytkaimis Unguros apskrityje, 23 km į šiaurės rytus nuo Unguros, 20 km į pietus nuo Darkiemio, prie Unguros–Geldapės geležinkelio ir plento, prie Geldapės upės. Benkaimis įkurtas 1566, o 1574 jau minima pastatyta bažnyčia. Pamaldos vyko tik lietuvių kalba. Aplinkiniai 6 kaimai prie Benkaimio vadinti lietuvių kaimais, o iš Unguros atvykstantis kunigas – lietuvių kapelionu (der litauische Pfarrer zu Benkheim). 1657 totoriai Benkaimį sugriovė ir padegė. Išliko tik bažnyčia. 1939 buvo 1970 gyventojų. Tada Benkaimį sudarė kelios dalys. Upės kairiajame krante abipus gatvės glaudžia juosta tęsėsi keliasdešimt įvairaus dydžio sodybų. Prie tos gatvės stovėjo bažnyčia su kapinėmis. Rytiniame gale buvo 2 lentpjūvės ir naujesnės sodybos. Upės dešiniajame krante kūrėsi padriko gatvinio kaimo dalys. Aplink buvo įsikūrę keli viensėdžiai, piečiau – geležinkelio stotis, tęsėsi palivarkų žemių plotai, Benkaimio nausėdijos. Šiaurėje Benkaimio žemes ribojo kalvynai ir miškai. Sudurtinis vietovardis iš pavardės Benius, Benys + prūsų caymis (: kaimas).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas