Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bažnytkiemis

kaimas Pagėgių apskrityje, Katyčių valsčiuje ir parapijoje.

Bažnýtkiemis (vok. 1679 Basznyczkehmen, 1785 Basznietzkehmen), kaimas Pagėgių apskrityje, Katyčių valsčiuje ir parapijoje. Matyt, susiklostė prie Šyšos upės greta senųjų Katyčių, kai 1568 ten pradėta laikyti pamaldas, o kiek vėliau pastatyta ir bažnyčia su savu žemės sklypu. 1773 nauja bažnyčia išmūryta pačiuose Katyčiuose. Veikiausiai, Bažnytkiemis susijungė su Katyčiais, tad vėlesniais amžiais nebeminimas. Sudurtinis vietovardis iš bažnyčia + kiemas.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas